Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Godło

Opłaty

Aktualna odpłatność za przedszkole wynosi:

1) dzienna stawka żywieniowa za 3 posiłki - 6,50,- zł (obowiązuje od dnia 01.10.2017 r.)

2) za każdą rozpoczętą godzinę powyżej pięciu bezpłatnych godzin*:

  • za pierwsze dziecko - 1,00,- zł
  • za drugie i kolejne dziecko z rodziny - 0,50,- zł
  • bezpłatne godziny: 7.30 - 12.30

 

Z wnoszenia opłaty za pobyt w przedszkolu zwolnione są:

  • dzieci sześcioletnie odbywające obowiazkowe roczne przygotowanie przedszkolne;
  • dzieci posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym;
  • dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

 

Termin płatności za usługi przedszkolne - do 10-go każdego miesiąca (płatność z góry) na konta bankowe:

  • opłata za wyżywienie: 98 1060 0076 0000 3210 0019 8048
  • opłata za pobyt: 50 1060 0076 0000 3210 0019 3577
Data dodania: 2018-03-08 09:49:38
Data edycji: 2018-03-08 09:52:57
Ilość wyświetleń: 303
Bądź
z nami
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button