ZAJĘCIA ADAPTACYJNE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 26 - 30 SIERPNIA 2024 r. W GODZ. 10.00 - 11.30 *** ZAPRASZAMY *** SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE "REKRUTACJA" ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

  Godło

  Oferta edukacyjna

  Co oferujemy naszym dzieciom:

  • opiekę, wychowanie i wszechstronne uczenie się dzieci poprzez zabawę - na najwyższym poziomie, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, w oparciu o programy zawierające podstawy programowe wychowania przedszkolnego i własne programy autorskie;
  • nowym dzieciom – pomoc w okresie adaptacji;
  • traktowanie każdego dziecka indywidualnie i podmiotowo;
  • wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną, troskliwą opiekę i rodzinną atmosferę;
  • różnorodne zajęcia edukacyjne spełniające oczekiwania dzieci i rodziców oraz zapewniające im indywidualną drogę rozwoju;
  • stosowanie metod aktywizujących, twórczych, wpływających na wszechstronne stymulowanie rozwoju każdego dziecka: Metoda P. Dennisona - gimnastyka mózgu, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Pedagogika Zabawy i drama;
  • codzienny pobyt na powietrzu: spacery i wycieczki;
  • możliwość prezentacji swoich talentów podczas imprez przedszkolnych, w galerii przedszkolnej i w konkursach;
  • konsultacje i współpracę ze specjalistami;
  • indywidualną TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ I TERAPIĘ PEDAGOGICZNĄ (wg potrzeb);
  • RYTMIKĘ -grupowe zajęcia umuzykalniające z elementami logorytmiki;
  • ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO - zajęcia grupowe dwa razy w tygodniu;
  • indywidualne zajęcia na podstawie opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej tzn. wczesne wspomaganie rozwoju;
  • udział w przedstawieniach teatralnych i koncertach muzycznych;
  • dbając o wszechstronny rozwój dzieci stosujemy różnorodne formy aktywności: zajęcia wychowawczo – dydaktyczne z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania i różnorodnych form pracy w przedszkolu, ogrodzie przedszkolnym,  w bibliotece, Muzeum Zamkowym, wycieczki w celu poznania najbliższego środowiska;
  • rozkład dnia dostosowany do potrzeb wynikających z wieku dzieci, uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny;
  • trzy smaczne i urozmaicone posiłki.

  Wszystkie wyżej wymienione zajęcia są bezpłatne!

   

   

  Co oferujemy Rodzicom:

  • partnerską współpracę,
  • pomoc i ukierunkowanie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych czy zdrowotnych dziecka poprzez współpracę ze specjalistycznymi instytucjami: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną, Poradnią Logopedyczną, Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka,
  • możliwość aktywnego włączenia się w życie przedszkola poprzez udział w uroczystościach, festynach, piknikach, zajęciach adaptacyjnych, integracyjnych i otwartych – edukacyjnych, kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom;
  • konsultacje indywidualne z nauczycielkami;
  • pomoc w rozwijaniu talentów dzieci poprzez udział w konkursach plastycznych, wokalnych, tanecznych, sprawnościowych (RAMBIT) i przeglądach teatralnych;
  • pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych poprzez organizowanie dla dzieci terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

   

  Data dodania: 2018-03-03 15:28:04
  Data edycji: 2018-03-08 10:03:39
  Ilość wyświetleń: 3226
  Bądź
  z nami
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Biuletynu Informacji Publicznej