Czcionka:

A+A-

Kontrast:

   Godło

   Oferta edukacyjna

   Co oferujemy naszym dzieciom:

   • opiekę, wychowanie i wszechstronne uczenie się dzieci poprzez zabawę - na najwyższym poziomie, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, w oparciu o programy zawierające podstawy programowe wychowania przedszkolnego i własne programy autorskie;
   • nowym dzieciom – pomoc w okresie adaptacji;
   • traktowanie każdego dziecka indywidualnie i podmiotowo;
   • wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną, troskliwą opiekę i rodzinną atmosferę;
   • różnorodne zajęcia edukacyjne spełniające oczekiwania dzieci i rodziców oraz zapewniające im indywidualną drogę rozwoju;
   • stosowanie metod aktywizujących, twórczych, wpływających na wszechstronne stymulowanie rozwoju każdego dziecka: Metoda P. Dennisona - gimnastyka mózgu, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Pedagogika Zabawy i drama;
   • codzienny pobyt na powietrzu: spacery i wycieczki;
   • możliwość prezentacji swoich talentów podczas imprez przedszkolnych, w galerii przedszkolnej i w konkursach;
   • konsultacje i współpracę ze specjalistami;
   • indywidualną TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ I TERAPIĘ PEDAGOGICZNĄ (wg potrzeb);
   • RYTMIKĘ -grupowe zajęcia umuzykalniające z elementami logorytmiki;
   • ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO - zajęcia grupowe dwa razy w tygodniu;
   • indywidualne zajęcia na podstawie opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej tzn. wczesne wspomaganie rozwoju;
   • udział w przedstawieniach teatralnych i koncertach muzycznych;
   • dbając o wszechstronny rozwój dzieci stosujemy różnorodne formy aktywności: zajęcia wychowawczo – dydaktyczne z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania i różnorodnych form pracy w przedszkolu, ogrodzie przedszkolnym,  w bibliotece, Muzeum Zamkowym, wycieczki w celu poznania najbliższego środowiska;
   • rozkład dnia dostosowany do potrzeb wynikających z wieku dzieci, uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny;
   • trzy smaczne i urozmaicone posiłki.

   Wszystkie wyżej wymienione zajęcia są bezpłatne!

    

    

   Co oferujemy Rodzicom:

   • partnerską współpracę,
   • pomoc i ukierunkowanie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych czy zdrowotnych dziecka poprzez współpracę ze specjalistycznymi instytucjami: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną, Poradnią Logopedyczną, Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka,
   • możliwość aktywnego włączenia się w życie przedszkola poprzez udział w uroczystościach, festynach, piknikach, zajęciach adaptacyjnych, integracyjnych i otwartych – edukacyjnych, kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom;
   • konsultacje indywidualne z nauczycielkami;
   • pomoc w rozwijaniu talentów dzieci poprzez udział w konkursach plastycznych, wokalnych, tanecznych, sprawnościowych (RAMBIT) i przeglądach teatralnych;
   • pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych poprzez organizowanie dla dzieci terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

    

   Data dodania: 2018-03-03 15:28:04
   Data edycji: 2018-03-08 10:03:39
   Ilość wyświetleń: 2667
   Bądź
   z nami
   Biuletynu Informacji Publicznej