Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok 2024/25 znajdują się w zakładce REKRUTACJA
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

  Godło

  Oferta edukacyjna

  Co oferujemy naszym dzieciom:

  • opiekę, wychowanie i wszechstronne uczenie się dzieci poprzez zabawę - na najwyższym poziomie, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, w oparciu o programy zawierające podstawy programowe wychowania przedszkolnego i własne programy autorskie;
  • nowym dzieciom – pomoc w okresie adaptacji;
  • traktowanie każdego dziecka indywidualnie i podmiotowo;
  • wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną, troskliwą opiekę i rodzinną atmosferę;
  • różnorodne zajęcia edukacyjne spełniające oczekiwania dzieci i rodziców oraz zapewniające im indywidualną drogę rozwoju;
  • stosowanie metod aktywizujących, twórczych, wpływających na wszechstronne stymulowanie rozwoju każdego dziecka: Metoda P. Dennisona - gimnastyka mózgu, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Pedagogika Zabawy i drama;
  • codzienny pobyt na powietrzu: spacery i wycieczki;
  • możliwość prezentacji swoich talentów podczas imprez przedszkolnych, w galerii przedszkolnej i w konkursach;
  • konsultacje i współpracę ze specjalistami;
  • indywidualną TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ I TERAPIĘ PEDAGOGICZNĄ (wg potrzeb);
  • RYTMIKĘ -grupowe zajęcia umuzykalniające z elementami logorytmiki;
  • ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO - zajęcia grupowe dwa razy w tygodniu;
  • indywidualne zajęcia na podstawie opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej tzn. wczesne wspomaganie rozwoju;
  • udział w przedstawieniach teatralnych i koncertach muzycznych;
  • dbając o wszechstronny rozwój dzieci stosujemy różnorodne formy aktywności: zajęcia wychowawczo – dydaktyczne z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania i różnorodnych form pracy w przedszkolu, ogrodzie przedszkolnym,  w bibliotece, Muzeum Zamkowym, wycieczki w celu poznania najbliższego środowiska;
  • rozkład dnia dostosowany do potrzeb wynikających z wieku dzieci, uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny;
  • trzy smaczne i urozmaicone posiłki.

  Wszystkie wyżej wymienione zajęcia są bezpłatne!

   

   

  Co oferujemy Rodzicom:

  • partnerską współpracę,
  • pomoc i ukierunkowanie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych czy zdrowotnych dziecka poprzez współpracę ze specjalistycznymi instytucjami: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną, Poradnią Logopedyczną, Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka,
  • możliwość aktywnego włączenia się w życie przedszkola poprzez udział w uroczystościach, festynach, piknikach, zajęciach adaptacyjnych, integracyjnych i otwartych – edukacyjnych, kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom;
  • konsultacje indywidualne z nauczycielkami;
  • pomoc w rozwijaniu talentów dzieci poprzez udział w konkursach plastycznych, wokalnych, tanecznych, sprawnościowych (RAMBIT) i przeglądach teatralnych;
  • pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych poprzez organizowanie dla dzieci terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

   

  Data dodania: 2018-03-03 15:28:04
  Data edycji: 2018-03-08 10:03:39
  Ilość wyświetleń: 3066
  Bądź
  z nami
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Biuletynu Informacji Publicznej