NA STRONIE PRZEDSZKOLA POJAWIŁA SIĘ NOWA ZAKŁADKA - "RADA RODZICÓW"

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Godło

Oferta edukacyjna

Co oferujemy naszym dzieciom:

 • opiekę, wychowanie i wszechstronne uczenie się dzieci poprzez zabawę - na najwyższym poziomie, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, w oparciu o programy zawierające podstawy programowe wychowania przedszkolnego i własne programy autorskie;
 • nowym dzieciom – pomoc w okresie adaptacji;
 • traktowanie każdego dziecka indywidualnie i podmiotowo;
 • wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną, troskliwą opiekę i rodzinną atmosferę;
 • różnorodne zajęcia edukacyjne spełniające oczekiwania dzieci i rodziców oraz zapewniające im indywidualną drogę rozwoju;
 • stosowanie metod aktywizujących, twórczych, wpływających na wszechstronne stymulowanie rozwoju każdego dziecka: Metoda P. Dennisona - gimnastyka mózgu, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Pedagogika Zabawy i drama;
 • codzienny pobyt na powietrzu: spacery i wycieczki;
 • możliwość prezentacji swoich talentów podczas imprez przedszkolnych, w galerii przedszkolnej i w konkursach;
 • konsultacje i współpracę ze specjalistami;
 • indywidualną TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ I TERAPIĘ PEDAGOGICZNĄ (wg potrzeb);
 • RYTMIKĘ -grupowe zajęcia umuzykalniające z elementami logorytmiki;
 • ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO - zajęcia grupowe dwa razy w tygodniu;
 • indywidualne zajęcia na podstawie opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej tzn. wczesne wspomaganie rozwoju;
 • udział w przedstawieniach teatralnych i koncertach muzycznych;
 • dbając o wszechstronny rozwój dzieci stosujemy różnorodne formy aktywności: zajęcia wychowawczo – dydaktyczne z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania i różnorodnych form pracy w przedszkolu, ogrodzie przedszkolnym,  w bibliotece, Muzeum Zamkowym, wycieczki w celu poznania najbliższego środowiska;
 • rozkład dnia dostosowany do potrzeb wynikających z wieku dzieci, uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny;
 • trzy smaczne i urozmaicone posiłki.

Wszystkie wyżej wymienione zajęcia są bezpłatne!

 

 

Co oferujemy Rodzicom:

 • partnerską współpracę,
 • pomoc i ukierunkowanie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych czy zdrowotnych dziecka poprzez współpracę ze specjalistycznymi instytucjami: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną, Poradnią Logopedyczną, Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka,
 • możliwość aktywnego włączenia się w życie przedszkola poprzez udział w uroczystościach, festynach, piknikach, zajęciach adaptacyjnych, integracyjnych i otwartych – edukacyjnych, kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom;
 • konsultacje indywidualne z nauczycielkami;
 • pomoc w rozwijaniu talentów dzieci poprzez udział w konkursach plastycznych, wokalnych, tanecznych, sprawnościowych (RAMBIT) i przeglądach teatralnych;
 • pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych poprzez organizowanie dla dzieci terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Data dodania: 2018-03-03 15:28:04
Data edycji: 2018-03-08 10:03:39
Ilość wyświetleń: 2169
Bądź
z nami
Biuletynu Informacji Publicznej