BAL KARNAWAŁOWY - zmiana terminu! Wkrótce podamy nowy.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Godło

Rekrutacja

Jeśli marzą Państwo o tym, aby Wasze Dziecko:

 • dobrze się czuło
 • dużo się śmiało,
 • rozwijało się wszechstronnie,
 • a w przyszłości osiągało sukcesy ... zapiszcie je do naszego przedszkola.

 

Naszym celem jest stworzenie w przedszkolu atmosfery tolerancji, akceptacji i pochwały. Dzięki temu dzieci będą się uczyły cierpliwości, empatii, umiejętności doceniania innych. Zapewniając dzieciom poczucie bezpieczeństwa i przyjaźni, będziemy kształtować w nich ufność i chęć odnajdywania miłości w świecie. We współpracy z rodzicami będziemy dążyli do wychowania dzieci radosnych, zaradnych i pozytywnie postrzegających świat.

 

 

REKRUTACJA  UZUPEŁNIAJĄCA DO GRUP ZEROWYCH NA ROK SZKOLNY  2021/2022

odbywać  się  będzie  poprzez  system  elektronicznego  naboru  
od   01.06.2021 r.   od   godz. 9.00     do     04.06.2021 r.   do  godz.   15.00

Szczegóły w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Malborka: 

https://urzad.malbork.pl/aktualnosci/ogloszenie-burmistrza-miasta-malborka-o-wolnych-miejscach-w-przedszkolach-i-oddzialach-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-miasto-malbork-na-rok-szkolny-20212022.html
 

Strona  dla  rodziców dostępna będzie  od  dnia  01.06.2021 r.  w celu  umożliwienia  zapoznania się z ofertą poszczególnych placówek.  Wystarczy  kliknąć na poniższy link.

Adres strony internetowej naboru elektronicznego: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/malbork

 

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami  tegorocznego naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów zerowych, które  określił Burmistrz Miasta Malborka  (wystarczy kliknąć w poniższy link):

 http://urzad.malbork.pl/rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych.html

 

Wersje papierowe wydrukowanych i podpisanych przez obojga rodziców wniosków wraz z załącznikami  należy dostarczyć do kancelarii przedszkola w terminie od  01.06.2021 r.   do  04.06.2021 r.  do godz. 15.00

Nie  ma  znaczenia  kolejność dostarczania  wniosków.

 

Poniżej linki do uchwał określających  kryteria i terminy naboru na rok szkolny 2021/2022

Link do uchwały Rady Miasta Malborka określającej kryteria  i punktację obowiązującą  na drugim etapie postępowania w naborze:

http://www.bip.malbork.pl/a,24882,uchwala-nr-xxvii2412020-rady-miasta-malborka-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-obowiazujacych-na-drugim.html

 

Link do uchwały Rady Miasta Malborka określającej terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022:

http://www.bip.malbork.pl/a,24943,zarzadzenie-nr-252021-burmistrza-miasta-malborka-z-dnia-29-stycznia-2021-r-w-sprawie-okreslenia-term.html

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości  dnia  14.06.2021 r. o godz. 13.00.

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych, aby utrzymać przyznane miejsce, będą musieli  do dnia 21.06.2021 r.  do godz. 15.00  złożyć w przedszkolu druk potwierdzenia woli przyznanego miejsca. 
Brak złożenia tego dokumentu jest jednoznaczne z utratą przyznanego miejsca.

 

Więcej informacji pod nr tel. (55) 272 32 21

 

 

 

WYCIĄG Z REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 10 W MALBORKU

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat oraz 2,5-letnie w uzasadnionych przypadkach i przy dysponowaniu wolnymi miejscami przez placówkę.
 2. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; w pierwszej kolejności przyjmowane są:
 • dzieci 6-letnie i 5-4-letnie ( w ilości miejsc, jakimi dysponuje przedszkole dla tych grup wiekowych);dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci;
 • dzieci z rodzin dotkniętych niepełnosprawnością (kandydata, rodzeństwa lub rodziców);
 • dzieci z rodzin zastępczych i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych;
 • dzieci z rodzin wielodzietnych (troje dzieci i powyżej);
 • dzieci obojga rodziców pracujących;
 • dzieci będące wychowankami przedszkola w poprzednim roku szkolnym;
 • dzieci mające starsze rodzeństwo w przedszkolu;
 • dzieci w rodzin objętych opieką kuratorską i asystenta rodziny
 • Powyższe wskazania znajdują się we wniosku i są odpowiednio punktowane. Należy je poprzeć właściwymi oświadczeniami i dokumentami dostarczonymi do przedszkola wraz z papierową wersją wniosku.

! Przedszkole dysponuje określoną liczbą miejsc dla każdej grupy wiekowej.

 

Cały regulamin dostępny jest do wglądu w kancelarii przedszkola i do pobrania na stronie elektronicznego naboru: www.malbork.przedszkola.vnabor.pl. Szczegółowe informacje o odpłatnościach i organizacji pracy przedszkola można uzyskać osobiście lub telefonicznie w sekretariacie placówki. ( nr tel. 55 272 32 21).

Data dodania: 2018-03-03 15:26:43
Data edycji: 2021-05-23 18:54:19
Ilość wyświetleń: 2993
Bądź
z nami
Biuletynu Informacji Publicznej