Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok 2024/25 znajdują się w zakładce REKRUTACJA
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

  Godło

  REKRUTACJA

  Jeśli marzą Państwo o tym, aby Wasze Dziecko:

  • dobrze się czuło
  • dużo się śmiało,
  • rozwijało się wszechstronnie,
  • a w przyszłości osiągało sukcesy ... zapiszcie je do naszego przedszkola.

   

  Naszym celem jest stworzenie w przedszkolu atmosfery tolerancji, akceptacji i pochwały. Dzięki temu dzieci będą się uczyły cierpliwości, empatii, umiejętności doceniania innych. Zapewniając dzieciom poczucie bezpieczeństwa i przyjaźni, będziemy kształtować w nich ufność i chęć odnajdywania miłości w świecie. We współpracy z rodzicami będziemy dążyli do wychowania dzieci radosnych, zaradnych i pozytywnie postrzegających świat.

   

   

  REKRUTACJA   DO  PRZEDSZKOLA

  NA ROK SZKOLNY  2024/2025

  ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE 05 - 19 MARCA 2024 ROKU

    poprzez  system  elektronicznego  naboru  

   

  zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2024  Burmistrza Miasta Malborka
  z dnia 26 stycznia 2024 r.  według obowiazujących kryteriów.

   

  Poniżej linki do dokumentów, które określają kryteria  rekrutacji i terminy jej przeprowadzenia:

   

   

  Uprzejmie informujemy, że na stronie Urzędu Miasta Malborka
  w zakładce Dla  Mieszkańca/Edukacja zostały zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji  na rok szkolny 2024/2025.
   
  W załączeniu adres strony: https://urzad.malbork.pl/133-edukacja.html
   
   

  Strona  elektronicznego naboru dostępna będzie dla rodziców od  dnia  05.03.2024 r. od godz. 9.00  w celu  umożliwienia im zapoznania się z zamieszczoną tam ofertą poszczególnych placówek. 

  Adres do strony internetowej naboru elektronicznego: 

   www.malbork.przedszkola.vnabor.pl

   

   

  Wersje papierowe wydrukowanych i podpisanych przez obojga rodziców wniosków wraz z załącznikami  należy dostarczyć do kancelarii przedszkola w terminie od  05.03.2024 r.  od godz. 9.00  do  19.03.2024 r.  do godz. 15.00

  Nie  ma  znaczenia  kolejność dostarczania  wniosków.

   

   

  Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości  dnia  05.04.2024 r. do godz. 13.00.

   

  Rodzice dzieci zakwalifikowanych, aby utrzymać przyznane miejsce, będą musieli  w czasie  od dnia 05.04.2024 r. od godz. 13.00   do dnia 12.04.2023 r.  do godz. 15.00  złożyć w przedszkolu podpisany druk potwierdzenia woli przyjęcia przyznanego miejsca. 


  Brak złożenia POTWIERDZENIA WOLI jest jednoznaczny z utratą przyznanego miejsca.

   

  LISTY  DZIECI  PRZYJĘTYCH  I  NIEPRZYJĘTYCH  ZOSTANĄ PODANE DO PUBLICZNEJ

  WIADOMOŚCI  W  DNIU  16.04.2024 r.  DO  GODZ. 13.00

   

   

  Więcej informacji pod nr tel. (55) 272 32 21

   

   

   

  WYCIĄG Z REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 10 W MALBORKU

  1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat oraz 2,5-letnie w uzasadnionych przypadkach i przy dysponowaniu wolnymi miejscami przez placówkę.
  2. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; według kryteriów  przyjmowane są:
  • dzieci 3-6-letnie ( w ilości miejsc, jakimi dysponuje przedszkole dla tych grup wiekowych);
  • dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci;
  • dzieci z rodzin dotkniętych niepełnosprawnością (kandydata, rodzeństwa lub rodziców);
  • dzieci z rodzin zastępczych i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych;
  • dzieci z rodzin wielodzietnych (troje dzieci i powyżej);
  • dzieci obojga rodziców pracujących;
  • dzieci będące wychowankami przedszkola w poprzednim roku szkolnym;
  • dzieci mające starsze rodzeństwo w przedszkolu;
  • dzieci w rodzin objętych opieką kuratorską i asystenta rodziny
  • Powyższe wskazania znajdują się we wniosku i są odpowiednio punktowane. Należy je poprzeć właściwymi oświadczeniami i dokumentami dostarczonymi do przedszkola wraz z papierową wersją wniosku.

  ! Przedszkole dysponuje określoną liczbą miejsc dla każdej grupy wiekowej.

   

  Cały regulamin dostępny jest do wglądu w kancelarii przedszkola i do pobrania na stronie elektronicznego naboru.  Szczegółowe informacje o odpłatnościach i organizacji pracy przedszkola można uzyskać osobiście lub telefonicznie w sekretariacie placówki. ( nr tel. 55 272 32 21).

  Data dodania: 2018-03-03 15:26:43
  Data edycji: 2024-02-16 19:54:00
  Ilość wyświetleń: 6972
  Bądź
  z nami
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Biuletynu Informacji Publicznej