Czcionka:

A+A-

Kontrast:

   Godło

   Rekrutacja

   Jeśli marzą Państwo o tym, aby Wasze Dziecko:

   • dobrze się czuło
   • dużo się śmiało,
   • rozwijało się wszechstronnie,
   • a w przyszłości osiągało sukcesy ... zapiszcie je do naszego przedszkola.

    

   Naszym celem jest stworzenie w przedszkolu atmosfery tolerancji, akceptacji i pochwały. Dzięki temu dzieci będą się uczyły cierpliwości, empatii, umiejętności doceniania innych. Zapewniając dzieciom poczucie bezpieczeństwa i przyjaźni, będziemy kształtować w nich ufność i chęć odnajdywania miłości w świecie. We współpracy z rodzicami będziemy dążyli do wychowania dzieci radosnych, zaradnych i pozytywnie postrzegających świat.

    

    

   REKRUTACJA   DO  PRZEDSZKOLA

   NA ROK SZKOLNY  2023/2024

   ZAKOŃCZONA -  WOLNYCH MIEJSC  BRAK

   Odbyła się  poprzez  system  elektronicznego  naboru  

    

   zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2023  i Zarządzeniem Nr 16/2022 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 24 stycznia 2023 r.

    

   Poniżej linki do obu zarządzeń, które określają kryteria  rekrutacji i terminy jej przeprowadzenia:

    
    

   Strona  elektronicznego naboru dostępna będzie dla rodziców od  dnia  07.03.2023 r. od godz. 9.00  w celu  umożliwienia im zapoznania się z zamieszczoną tam ofertą poszczególnych placówek. 

   Adres strony internetowej naboru elektronicznego: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/malbork

    

   Wersje papierowe wydrukowanych i podpisanych przez obojga rodziców wniosków wraz z załącznikami  należy dostarczyć do kancelarii przedszkola w terminie od  07.03.2023 r.  od godz. 9.00  do  21.03.2023 r.  do godz. 15.00

   Nie  ma  znaczenia  kolejność dostarczania  wniosków.

    

    

   Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości  dnia  06.04.2023 r. do godz. 13.00.

    

   Rodzice dzieci zakwalifikowanych, aby utrzymać przyznane miejsce, będą musieli  w czasie  od dnia 06.04.2023 r. od godz. 13.00   do dnia 14.04.2023 r.  do godz. 15.00  złożyć w przedszkolu podpisany druk potwierdzenia woli przyjęcia przyznanego miejsca. 


   Brak złożenia POTWIERDZENIA WOLI jest jednoznaczny z utratą przyznanego miejsca.

    

   LISTY  DZIECI  PRZYJĘTYCH  I  NIEPRZYJĘTYCH  ZOSTANĄ PODANE DO PUBLICZNEJ

   WIADOMOŚCI  W  DNIU  18.04.2023 r.  DO  GODZ. 13.00

    

    

   Więcej informacji pod nr tel. (55) 272 32 21

    

    

    

   WYCIĄG Z REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 10 W MALBORKU

   1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat oraz 2,5-letnie w uzasadnionych przypadkach i przy dysponowaniu wolnymi miejscami przez placówkę.
   2. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; według kryteriów  przyjmowane są:
   • dzieci 3-6-letnie ( w ilości miejsc, jakimi dysponuje przedszkole dla tych grup wiekowych);
   • dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci;
   • dzieci z rodzin dotkniętych niepełnosprawnością (kandydata, rodzeństwa lub rodziców);
   • dzieci z rodzin zastępczych i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych;
   • dzieci z rodzin wielodzietnych (troje dzieci i powyżej);
   • dzieci obojga rodziców pracujących;
   • dzieci będące wychowankami przedszkola w poprzednim roku szkolnym;
   • dzieci mające starsze rodzeństwo w przedszkolu;
   • dzieci w rodzin objętych opieką kuratorską i asystenta rodziny
   • Powyższe wskazania znajdują się we wniosku i są odpowiednio punktowane. Należy je poprzeć właściwymi oświadczeniami i dokumentami dostarczonymi do przedszkola wraz z papierową wersją wniosku.

   ! Przedszkole dysponuje określoną liczbą miejsc dla każdej grupy wiekowej.

    

   Cały regulamin dostępny jest do wglądu w kancelarii przedszkola i do pobrania na stronie elektronicznego naboru.  Szczegółowe informacje o odpłatnościach i organizacji pracy przedszkola można uzyskać osobiście lub telefonicznie w sekretariacie placówki. ( nr tel. 55 272 32 21).

   Data dodania: 2018-03-03 15:26:43
   Data edycji: 2023-05-04 13:50:00
   Ilość wyświetleń: 6135
   Bądź
   z nami
   Biuletynu Informacji Publicznej