Czcionka:

A+A-

Kontrast:

   Godło

   POLITYKA PRYWATNOŚCI

   Informujemy, że w  Przedszkolu nr 10 w Malborku przetwarzane są dane osobowe. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

   Kto jest administratorem danych?
   Administratorem  danych jest Dyrektor Przedszkola nr 10 w Malborku
   (dalej będziemy używać skrótu Przedszkole).

   Kto jest Inspektorem Ochrony Danych?
   Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu jest Piotr Sypniewski.

   Jaki jest cel przetwarzania danych?

   Dane które przetwarzamy są niezbędne w celu realizacji zadań i obowiązków związanych
   z funkcjonowaniem  Przedszkola. Wykorzystujemy je w celu zapewnienia poprawnej i wysokiej jakości świadczonych usług i oferowanych produktów.

    

   Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych.

   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy lub wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych. Przetwarzanie odbywa się również
   na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie lub jeśli jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Przedszkola. .

    

   Komu udostępniamy dane?

   Przetwarzane dane nie udostępniamy podmiotom trzecim, innym państwom lub organizacjom międzynarodowym. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione
   na podstawie odrębnych przepisów prawa lub zawartej i wykonywanej umowy.

   Jak długo przetwarzamy dane?
   Państwa dane przetwarzamy do czasu wykonania umowy  lub zgodnie z obowiązkiem prawnym, który określają przepisy szczegółowe.

   Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

   Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także cofnąć zgodę, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, skorzystać
   z prawa do przenoszenia danych lub z prawa do bycia zapomnianym. Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w sekretariacie  Przedszkola.  Zakres każdego
   z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz celu ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
   jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.

    

   Jak dbamy o Twoje dane?

   Administrator danych osobowych zwraca szczególną wagę na należyte zabezpieczenia danych oraz prawidłowe procesy ich przetwarzania. Dostosowujemy procedury
   oraz stosujemy nowoczesne rozwiązania techniczne w celu ochrony danych.

   Nasze dane kontaktowe:

   Przedszkole  nr 10 w Malborku
   ul. Reymonta 3
   82-200 Malbork
   tel. 55 272 32 21 , e-mail: przedszkolenr10malbork@wp.pl
   Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
   e-mail: iod@sypniewski.pl

    
    

    
   Data dodania: 2020-05-27 11:26:08
   Ilość wyświetleń: 1078
   Bądź
   z nami
   Biuletynu Informacji Publicznej