Czcionka:

A+A-

Kontrast:

   Godło

   ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

   Aktualna odpłatność za przedszkole wynosi:

   1) dzienna stawka żywieniowa za 3 posiłki - 10,00,- zł (obowiązuje od dnia 01.06.2022 r.):

   śniadanie .................2,50 zł

   obiad  .....................  6,00 zł

   podwieczorek ........ 1,50 zł

    

   2) za każdą rozpoczętą godzinę powyżej pięciu pierwszych bezpłatnych godzin ................  1,- zł

    

   3)  składka na Radę  Rodziców  w roku szkolnym  2022/2023 (ustalona z rodzicami na zebraniu dn. 06.09.2022 r.) 

   • 50,- zł / miesiąc ,  w  tym  15,- zł  przeznaczone na  zajęcia  taneczno-rozwojowe (pod warunkiem udziału wszystkich dzieci z grupy)  -  składka przy jednym dziecku w przedszkolu
   • 45,- / miesiąc ,  w  tym  15,- zł  przeznaczone na  zajęcia  taneczno-rozwojowe (pod warunkiem udziału wszystkich dzieci z grupy)  -  składka w  przypadku  rodzeństwa  w przedszkolu

   Z wnoszenia opłaty za pobyt w przedszkolu zwolnione są:

   • dzieci sześcioletnie odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;
   • dzieci posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym;
   • dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju;
   • dzieci wychowujące się w rodzinie wielodzietnej (troje i więcej dzieci) - zwolnienie tylko na wniosek rodzica; druk wniosku do pobrania w przedszkolu.

   KONTA BANKOWE

   NUMERY KONT BANKOWYCH DO OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE:

   Termin płatności za usługi przedszkolne - do 10-go każdego miesiąca (płatność z góry) na konta bankowe:

   • opłata za wyżywienie: 64 1020 1778 0000 2702 0150 2673
   • opłata za pobyt: 57 1020 1778 0000 2002 0150 2657
   • Rada Rodziów: 60 2030 0045 1110 0000 0049 7120
   Data dodania: 2018-03-08 09:49:38
   Data edycji: 2022-09-22 10:22:11
   Ilość wyświetleń: 3167
   Bądź
   z nami
   Biuletynu Informacji Publicznej