Czcionka:

A+A-

Kontrast:

   Godło

   Kadra

   mgr Jolanta Truszczyńska

   • dyrektor Przedszkola nr 10 studia wyższe magisterskie w zakresie wczesnej edukacji; studia podyplomowe "Organizacja i Zarządzanie Oświatą" oraz studia podyplomowe "Lider zarządzania"; studia podyplomowe "Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej"; nauczyciel dyplomowany.

   mgr Agnieszka Czechowska Piękoś

   • Studium Nauczycielskie - kierunek wychowanie przedszkolne; studia wyższe magisterskie w zakresie wczesnej edukacji; kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej; nauczyciel dyplomowany.

   mgr Mariola Lange

   • Studium Nauczycielskie - kierunek wychowanie przedszkolne; studia wyższe pedagogiczne: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna; studia podyplomowe: diagnoza i terapia pedagogiczna; nauczyciel dyplomowany.

   mgr Teresa Wdowiak

   • Studium Nauczycielskie - kierunek wychowanie przedszkolne; studia wyższe magisterskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej; nauczyciel dyplomowany.

   mgr Marta Chrzanowska

   • Licencjat - pedagogika opiekuńcza; studia magisterskie - pedagogika społeczno-rodzinna; studia podyplomowe - zintegrowane nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne; studia podyplomowe - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; nauczyciel mianowany.

   mgr Agnieszka Ziętko 

   • Licencjat- zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną; studia magisterskie - terapia pedagogiczna; nauczyciel mianowany.

   mgr Anna Ilasz 

   • Nauczyciel współorganizujący nauczanie; studia podyplomowe: terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymitrudnościami w uczeniu się; wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju; przygotowanie pedagogiczne; praca socjalna; oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie integracyjnej; pedagogika opiekuńcza i socjalna; pedagogika resocjalizacyjna; wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny

   mgr Justyna Szmigielska

   •  Licencjat - kierunek edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna; studia magisterskie - kierunek edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną; studia podyplomowe- wszechstronny rozwój ucznia. Nauczyciel kontraktowy.

   mgr Małgorzata Zając - psycholog

   Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  Rodzice mogą  skorzystać z konsultacji po wcześniejszym umówieniu się. 

    

   mgr Renata Kusiak

   • Katecheta - prowadzi zajęcia z religii w grupach dzieci 5, 6 -letnich

   mgr Angelika Wittbrodt

   • Neurologopeda - prowadzi terapię logopedyczną.

   mgr Iwona Piechowska

   • Logopeda, surdopedagog, afazjolog, oligofrenopedagog; prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

   Personel obsługi:

   • pomoc nauczyciela - Katarzyna Sowińska
   • woźna - Aleksandra Kenigsman
   • woźna - Alicja Kundera
   • woźna - Mirosława Tubiak
   • Intendent - Magdalena Gralewska
   • Kucharz - mgr Agnieszka Paduszek
   • Pomoc kuchenna - Barbara Reszka
   • woźny - Marian Lisiecki
   Data dodania: 2018-03-08 09:31:37
   Data edycji: 2023-08-29 16:57:31
   Ilość wyświetleń: 3741
   Bądź
   z nami
   Biuletynu Informacji Publicznej