Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Godło

Rekrutacja

Jeśli marzą Państwo o tym, aby Wasze Dziecko:

 • dobrze się czuło
 • dużo się śmiało,
 • rozwijało się wszechstronnie,
 • a w przyszłości osiągało sukcesy ... zapiszcie je do naszego przedszkola.

 

Naszym celem jest stworzenie w przedszkolu atmosfery tolerancji, akceptacji i pochwały. Dzięki temu dzieci będą się uczyły cierpliwości, empatii, umiejętności doceniania innych. Zapewniając dzieciom poczucie bezpieczeństwa i przyjaźni, będziemy kształtować w nich ufność i chęć odnajdywania miłości w świecie. We współpracy z rodzicami będziemy dążyli do wychowania dzieci radosnych, zaradnych i pozytywnie postrzegających świat.

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY

 

Adres strony internetowej naboru elektronicznego: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/malbork

 

 

WYCIĄG Z REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 10 W MALBORKU

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat oraz 2,5-letnie w uzasadnionych przypadkach i przy dysponowaniu wolnymi miejscami przez placówkę.
 2. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; w pierwszej kolejności przyjmowane są:
 • dzieci 6-letnie i 5-4-letnie ( w ilości miejsc, jakimi dysponuje przedszkole dla tych grup wiekowych);dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci;
 • dzieci z rodzin dotkniętych niepełnosprawnością (kandydata, rodzeństwa lub rodziców);
 • dzieci z rodzin zastępczych i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych;
 • dzieci z rodzin wielodzietnych (troje dzieci i powyżej);
 • dzieci obojga rodziców pracujących;
 • dzieci będące wychowankami przedszkola w poprzednim roku szkolnym;
 • dzieci mające starsze rodzeństwo w przedszkolu;
 • dzieci w rodzin objętych opieką kuratorską i asystenta rodziny
 • Powyższe wskazania znajdują się we wniosku i są odpowiednio punktowane. Należy je poprzeć właściwymi oświadczeniami i dokumentami dostarczonymi do przedszkola wraz z papierową wersją wniosku.

! Przedszkole dysponuje określoną liczbą miejsc dla każdej grupy wiekowej.

 

Cały regulamin dostępny jest do wglądu w kancelarii przedszkola i do pobrania na stronie elektronicznego naboru: www.malbork.przedszkola.vnabor.pl. Szczegółowe informacje o odpłatnościach i organizacji pracy przedszkola można uzyskać osobiście lub telefonicznie w sekretariacie placówki. ( nr tel. 55 272 32 21).

Data dodania: 2018-03-03 15:26:43
Data edycji: 2020-05-21 12:43:08
Ilość wyświetleń: 1005
Bądź
z nami
Biuletynu Informacji Publicznej