Czcionka:

A+A-

Kontrast:

   Godło

   ”EKOSTWOREK” - KONKURS PLASTYCZNO - EKOLOGICZNY

   ”EKOSTWOREK” - KONKURS PLASTYCZNO - EKOLOGICZNY
   Zapraszamy do konkursu plastyczno-ekologicznego pt.”Ekostworek”?
    
   REGULAMIN KONKURSU
    
   Celem konkursu jest:
   • Pogłębienie wiedzy przedszkolaków na temat zagadnień z zakresu ekologii
   • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych przedszkolaków
   • Rozbudzanie wyobraźni i fantazji dzieci
   • Rozwijanie sprawności manualnych
   • Wdrażanie do wykonania estetycznych prac plastyczno-technicznych
   • Wykonanie pracy z wykorzystaniem surowców wtórnych oraz materiałów ekologicznych
    
   Założenia organizacyjne:
   1.Przedmiotem konkursu jest wykonanie „Ekostworka” z surowców wtórnych i materiałów ekologicznych
   2. .Konkurs przebiega w dwóch kategoriach wiekowych:
   • 3-4 latki
   • 5-6latki
   3.Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną samodzielnie w domu.
   4.Technika: prace z materiałów ekologicznych i surowców wtórnych.
   5. Format: praca przestrzenna
   6. Kryteria oceny:
   • Zgodność z tematyką konkursu- zastosowanie surowców wtórnych
   • Pomysłowość
   • Estetyka wykonania pracy
   • Samodzielna praca dziecka lub niewielka pomoc rodzica
   7.Termin przynoszenia prac: do 15.05. 2023 r. Prace należy podpisać: imię nazwisko dziecka oraz grupa. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 22 maja wręczenie nagród 23.05.2023.
   8. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy zgodnie z założeniami przedszkola.
   9.W poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody i dyplomy.
   10. Wykonane prace będą oddane dzieciom do domów.
   11.Wszystkie dostarczone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej przedszkola . Wyniki konkursu ze zdjęciami nagrodzonych prac również zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola i FB .
    
   Organizatorzy Marta Chrzanowska, Agnieszka Ziętko
   Data dodania: 2023-05-08 21:27:42
   Data edycji: 2023-05-08 21:32:05
   Ilość wyświetleń: 187
   Bądź
   z nami
   Biuletynu Informacji Publicznej