BAL KARNAWAŁOWY - zmiana terminu! Wkrótce podamy nowy.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Godło

OPIEKA WAKACYJNA

W roku szkolnym 2020/2021 Przedszkole nr 10 w Malborku w czasie wakacji pracuje w miesiącu lipcu 2021 r.

Z uwagi na trwającą epidemię, obowiązuje wciąż reżim sanitarny. Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Miasta Malborka z dnia 01.03.2021 r. na dyżur wakacyjny przyjęte mogą zostać do przedszkola tylko jego wychowankowie. Nie ma możliwości rotacji dzieci między przedszkolami. Tym samym w miesiącu sierpniu 2021 r. rodzice dzieci z Przedszkola nr 10 w Malborku muszą zapewnić im opiekę na ten miesiąc we własnym zakresie - nie ma możliwości zapisania dziecka do innego przedszkola.

Na dyżur wakacyjny należy złożyć odrębną kartę ( w załączeniu do pobrania).

Dyrektor Przedszkola nr 10 w Malborku określił zgodnie z istniejącymi możliwościami limit miejsc dla dzieci na dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu 2021 r.

 W lipcu 2021 r. przedszkole zorganizuje opiekę dla dwóch grup przedszkolnych liczących maksymalnie do 25 dzieci każda, czyli łącznie dla 50 dzieci.

Grupy będą łączone na zasadzie zbliżoności wiekowej.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu dziecka decydować będzie data wpływu karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny.

Termin składania wypełnionych kart:          od 04.06.2021 r.     do  11.06.2021 r.

 

Karty należy składać w kancelarii przedszkola.

Wypełnione karty można  przesłać drogą mailową na adres : przedszkolenr10malbork@wp.pl,  w terminie do piątku 11.06.2021 r.  (wypełniony oryginał karty można dostarczyć później)

W przypadku większej liczby zgłoszeń w stosunku do posiadanych miejsc, Komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji zgłoszeń, kierując się zasadą pierwszeństwa:

  • przyjmowania dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego rodzica/opiekuna prawnego , który samotnie wychowuje dziecko i nie korzystających w tym okresie z urlopu oraz
  • przyjmowania na dyżur wakacyjny do przedszkola dzieci uczęszczających do niego w roku szkolnym 2020/2021 (tzw. przedszkole  "macierzyste") .

 

Złożenie karty może nie być jednoznaczne z przyjęciem dziecka na dyżur wakacyjny.

 

Informację o wynikach naboru na dyżur wakacyjny  Rodzice będą mogli uzyskać dnia  15.06.2021 r.

 

Data dodania: 2021-06-04 13:39:56
Data edycji: 2021-06-10 12:06:32
Ilość wyświetleń: 391
Bądź
z nami
Biuletynu Informacji Publicznej