REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 ZAKOŃCZONA. WOLNYCH MIEJSC BRAK. NA ZAJĘCIA ADAPTACYJNE DLA NOWYCH PRZEDSZKOLAKÓW. ZAPRASZAMY W DNIACH 25 - 31 SIERPNIA 2022 ROKU CODZIENNIE W GODZ. 10.00 - 11.30; PROSIMY O OBUWIE ZMIENNE DLA DZIECI

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Godło

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY - KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY - KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY - KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE - edycja druga

W roku szkolnym 2021/22 grupa Smerfy kontynuuje udział w projekcie, natomiast grupa Skrzaty w tym roku dołączyła do projektu.

 Cele główne:

Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne.

Popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

Inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we 

współpracy z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.

  1. Cele szczegółowe:

Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi.
Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój dziecka.

Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka.

Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem dziecka za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości.

Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.

Zewnętrzna promocja placówek oświatowych.

Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.

Data dodania: 2021-10-12 18:51:59
Data edycji: 2021-10-13 08:41:13
Ilość wyświetleń: 249
Bądź
z nami
Biuletynu Informacji Publicznej